Warning: include_once(/home/pcnet-serwis/ftp/configuration.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/pcnet-serwis/ftp/psdspeczniew/templates/pixeldot/ob_cache.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '/home/pcnet-serwis/ftp/configuration.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/pcnet-serwis/ftp/psdspeczniew/templates/pixeldot/ob_cache.php on line 3
Podstawy działania
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie ul. Wspólna 4, 99 - 235 Pęczniew Tel/fax: (43) 678-13-55 e-mail: psds@psdspeczniew.pl
Designer: Joomla Templates 3.2

Rada Powiatu Poddębickiego podjęła uchwałę Nr XXIII/179/01 w dniu 30 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Dom przewidziany jest na przyjęcie i organizowanie zajęć 40 uczestnikom dziennie z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest czynny przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz istnieją możliwości finansowe Dom może być czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.

 Działa m.in. na podstawie:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.), 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  9 grudnia 2010r. w spawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. u. z 2010r. Nr 238 poz. 1586),
  • Statutu,
  • Regulaminu Organizacyjnego .

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną  pomocy społecznej dziennego pobytu. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań  z zakresu  administracji rządowej realizowanych przez powiat.

Do Domu  mogą być skierowane osoby z terenu Powiatu Poddębickiego oraz Powiatów ościennych, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami. Osoby  spoza   Powiatu  Poddębickiego mogą być skierowane na podstawie porozumienia z właściwymi  jednostkami samorządowymi. W pierwszej kolejności kierowane są osoby  z terenu Powiatu Poddębickiego.

Saturday the 24th. .