Warning: include_once(/home/pcnet-serwis/ftp/configuration.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/pcnet-serwis/ftp/psdspeczniew/templates/pixeldot/ob_cache.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '/home/pcnet-serwis/ftp/configuration.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/pcnet-serwis/ftp/psdspeczniew/templates/pixeldot/ob_cache.php on line 3
Zasady ponoszenia odpł.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie ul. Wspólna 4, 99 - 235 Pęczniew Tel/fax: (43) 678-13-55 e-mail: psds@psdspeczniew.pl
Designer: Joomla Templates 3.2

Zasady ponoszenia odpłatności określa Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.), 

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5%  kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Osoba zainteresowana nie ponosi odpłatności, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 250% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Saturday the 24th. .