013W naszym ośrodku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca, na którą zostali zaproszenie rodzice i rodziny naszych uczestników, jak i dzieci z grupy przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Pęczniewie wraz z Panią Dyrektor Dorotą Żak i wychowawcami. Dzieci pod okiem wychowawców zaprezentowały wiersze dla naszych rodziców, następnie zatańczyły do wybranych piosenek artystów polskich w samodzielnie przygotowanych przez siebie strojach. Nasi uczestnicy również zaprezentowali krótką inscenizację dla swoich rodzin, przygotowaną pod kierunkiem Pani Anny Żeromińskiej terapeuty na pracowni plastycznej w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego.

 

Po występach wszyscy zasiedliśmy do wspólnego stołu, częstując się potrawami i słodkościami przygotowanymi przez uczestników pod kierunkiem Pani Aleksandry Jakubas – starszego instruktora terapii zajęciowej na pracowni kulinarnej w ramach treningu funkcjonowania w życiu codziennym.