Zapraszamy do obejrzenia 😁  https://youtu.be/9lVFfF9iCjY (jest możliwość włączenia napisów) 😉
 

 

"Misterium paschalne – jedno z głównych pojęć teologii chrześcijańskiej, odnoszące się do historii zbawienia. Jego treścią jest: męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako wydarzenie zbawcze, uobecniane w Kościele, w proklamacji Słowa Bożego, kerygmacie, liturgii i w sakramentach".

Opiekun grupy: Anna Żeromińska
Opracowanie filmu: Katarzyna Gajkowska