Po wejściu do budynku, z lewej strony znajduje się tablica tyflograficzna z planem parteru. Tablica posiada oznaczenia Braille'm oraz przycisk SOS.

 

Deklaracja dostępności Strona internetowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PĘCZNIEWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr 96/628/20 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 28 września 2020r. funkcję koordynatora do spraw dostępności dla Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz jednostek organizacyjnych, w tym Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie pełni pani Katarzyna Torzewska, inspektor w Wydziale Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach (telefon: 043 678 78 39).