Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie zapewnia osobom uprawnionym tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się dostęp do świadczenia następujących usług:

Klauzula Informacyjna (wersja .odt, wersja .pdf)

Po wejściu do budynku, z lewej strony znajduje się tablica tyflograficzna z planem parteru. Tablica posiada oznaczenia Braille'm oraz przycisk SOS.

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

Deklaracja dostępności Strona internetowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PĘCZNIEWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.