Po wejściu do budynku, z lewej strony znajduje się tablica tyflograficzna z planem parteru. Tablica posiada oznaczenia Braille'm oraz przycisk SOS.