Rada Powiatu Poddębickiego podjęła uchwałę Nr XXIII/179/01 w dniu 30 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Dom przewidziany jest na przyjęcie i organizowanie zajęć 42 uczestnikom dziennie z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest czynny przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 Działa m.in. na podstawie:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  9 grudnia 2010r. w spawie środowiskowych domów samopomocy;
  • Statutu;
  • Regulaminu Organizacyjnego .

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną  pomocy społecznej dziennego pobytu. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań  z zakresu  administracji rządowej realizowanych przez powiat.

Do Domu  mogą być skierowane osoby z terenu Powiatu Poddębickiego oraz Powiatów ościennych, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami. Osoby  spoza   Powiatu  Poddębickiego mogą być skierowane na podstawie porozumienia z właściwymi  jednostkami samorządowymi. W pierwszej kolejności kierowane są osoby  z terenu Powiatu Poddębickiego.